Contact phone number:Fikirler Arası İletişim Rehberi

Contact email:

Üyelik Şartları ve Kullanım Sözleşmesi

16 Aralık 2015

rehber.fikir.online Kullanım Şartları
http://rehber.fikir.online/ adresinden yayın yapan bu internet sitesini kullanmadan önce lütfen kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. rehber.fikir.online internet sitesini ziyaret etmek ve kullanmakla, sitenin kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanım Şartları

 • rehber.fikir.online tasarım ve reklam gibi yaratıcı endüstriler, üreticiler ve kullanıcılar için oluşturulan ücretsiz bir iletişim rehberidir.
 • rehber.fikir.online internet sitesi sahibi ve yöneticilerinin; site üzerinde tanıtılan kurumlar ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
 • rehber.fikir.online, site aracılığıyla yapılan ticari anlaşmalarda taraflara garanti veya güvence vermemektedir ve hiçbir konuda sorumlu tutulamaz.

rehber.fikir.online telif hakları

 • rehber.fikir.online internet sitesi yazılımı, görsel tasarımı, sitede yer alan yazılı ve görüntülü fikir ürünleri telif hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.
 • rehber.fikir.online internet sitesindeki herhangi bir içeriği, yazılı/görsel öğeyi, tasarım veya yazılım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
 • Yasaları bilmemek cezaya engel değildir.
 • Yasayı bilerek veya bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış olanlar hakkında, uyarı yapılmaksızın yasal takip başlatılmaktadır.

 

İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi

1- Sözleşmenin amacı, bir taraftan tüm hakları mahfuz bu www.rehber.fikir.online internet sitesi (bundan sonra rehber.fikir.online olarak anılacaktır), diğer taraftan rehber.fikir.online’u kullanacak olan veya kullanmakta olan kullanıcılar (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında, internet sitesi’nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

2- www.rehber.fikir.online internet adresinden yayın yapan bu internet sitesini kullanmakla, rehber.fikir.online’un aşağıda belirtilen “sitenin kullanımına ilişkin şartlarına, hükümlerine ve site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata” uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.

3- rehber.fikir.online sahibi/sahipleri; güncel kalmak amacı ile bu sitede ve güncellemeler nedeni ile sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin yeni haliyle siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır.

4- rehber.fikir.online’da yer alan tüm kurum ve kuruluşlara ait görsel öğeler, bilgiler ve açıklamalar site ziyaretçileri, kurum ve kuruluş yetkili veya çalışanları(Kullanıcı) tarafından yüklenmektedir, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilerdeki hatalardan ve zamanla meydana gelebilecek değişikliklerden rehber.fikir.online sitesi ve bilgileri verilen firma sorumlu değildir.
rehber.fikir.online’un, sitede yer alan kurum ve kuruluşlar ile hiçbir bağı yoktur.

5- Kullanıcı, rehber.fikir.online’un indirilmeye müsait dosyalarının her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan rehber.fikir.online sorumlu değildir.

6- Kullanıcı, rehber.fikir.online’un kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. rehber.fikir.online siteyi ve içeriğine dâhil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve rehber.fikir.online hakkında veya rehber.fikir.online yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. rehber.fikir.online yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca Kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcı rehber.fikir.online’un kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

 • Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,
 • Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,
 • rehber.fikir.online’un sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,
 • İnternet sitesi içeriğine rehber.fikir.online görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari ünvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak rehber.fikir.online’un içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini
 • Her türlü kötü amaçlı yazlım ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
 • rehber.fikir.online’un iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer Kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,
 • Hiçbir talep edilmeyen reklâm, promosyonel materyal, zincir mektuplar veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
 • Çerçeveleme veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak rehber.fikir.online’u kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini,
 • rehber.fikir.online sayfalarını kişisel kullanımı dışında ziyaret etmeyeceğini, görüntülemeyeceğini ve kişisel kullanımı dışında kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olmadığını,
 • rehber.fikir.online’un kendisine bu konuda yazılı olarak yetki vermedikçe, rehber.fikir.online’daki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak, ticari veya ticari olmayan olmayan kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, türev eserler yaratmayacağını, bunları kamuya teşhir etmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını da kabul etmektedir.
 • Kullanıcı, rehber.fikir.online’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını, rehber.fikir.online’un açık ve yazılı izni olmadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel işlemler kullanmayacağını, rehber.fikir.online’un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7- Kullanıcı, rehber.fikir.online’a yüklediği yazılı ve görsel öğeler, kurum ve kuruluşlarla ilgili yorum, tavsiye, öneri, şikayet ve eleştiriler veya telif hakkına konu olan veya benzeri içeriklerin, üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, bu hak ihlalinden doğacak maddi manevi bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu da kabul eder. Bir kullanıcının rehber.fikir.online’u yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin rehber.fikir.online’a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının rehber.fikir.online’a erişim ve/veya kullanım hakları iptal edilecektir. rehber.fikir.online’un ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının rehber.fikir.online’a erişim veya kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

8- rehber.fikir.online, İnternet sitesi’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. rehber.fikir.online, Kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir ve tutulamaz.

9- Kullanıcı bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde meydana gelecek her tür hukuki sorunda tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen Kullanıcı sorumludur.

10- rehber.fikir.online’un sorumluluğunun sınırları

rehber.fikir.online hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

rehber.fikir.online içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya rehber.fikir.online yoluyla indirilen materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı, rehber.fikir.online’a erişimi ve rehber.fikir.online’u kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. rehber.fikir.online hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

rehber.fikir.online, bir yargı merciinin kararı veya rehber.fikir.online’un bunu gerekli görmesi halinde, Kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut Kullanıcı bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı rehber.fikir.online ve sahipleri sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı ile rehber.fikir.online üzerinde bulunan veya rehber.fikir.online yoluyla Kullanıcının ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi veya kurum ile olan hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak Kullanıcının katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca Kullanıcı ile 3. kişi veya kurum arasındadır. Kullanıcı, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden rehber.fikir.online’un sorumlu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, rehber.fikir.online üzerindeki bağlantıların kaynakları üzerinde rehber.fikir.online’un hiçbir kontrolü olmadığı için, rehber.fikir.online’un bağlantıların gösterdiği internet sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu internet siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklâm, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca rehber.fikir.online’un, böyle herhangi bir internet sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

rehber.fikir.online; rehber.fikir.online kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının rehber.fikir.online hizmetiyle ilgili ya da kullanıcının rehber.fikir.online’u ve/veya hizmetini kullanmalarıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.

rehber.fikir.online; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların rehber.fikir.online’la bağlantılı veya rehber.fikir.online’a atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

rehber.fikir.online, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da rehber.fikir.online’un veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da rehber.fikir.online’a bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. rehber.fikir.online ve içeriği site ziyaretçileri tarafından yüklenmektedir, “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. rehber.fikir.online, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. rehber.fikir.online, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, rehber.fikir.online’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

rehber.fikir.online, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için kullanıcılara, kurum ve kuruluşlara karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu kullanım koşullarının hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve rehber.fikir.online’un sorumluluğu buna göre belirlenecektir. Kullanıcılar, rehber.fikir.online’u kullanmakla, rehber.fikir.online hakkında veya rehber.fikir.online ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar.

11- Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.

12- rehber.fikir.online’un bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

14- Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar, örfler ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için “rehber.fikir.online’un sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla” herhangi bir rol oynamayacaktır.

Yaklaşan Etkinlikler

 • Crowd Up
  New Generation Startup Conference

  Crowd Up

  Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İTÜ Kavşağı, 01960 Sarıyer, Türkiye
 • Bi Fikir Bi Şirket
  Zaman Akıp Geçiyor, Durduracak Bi' Fikrin Var mı?

  Bi Fikir Bi Şirket

  Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer, İstanbul / Türkiye
 • Mobil İstanbul
  Mobilistanbul

  Mobil İstanbul

  Çırağan Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4 - 6, Yıldız Mh., 34349 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye
 • Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV)
  GİV

  Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV)

  Bahariye Mevlevihanesi, Merkez Mah. Silahtarağa Cad. NO:12 (Eyüp Devlet Hastanesi Karşısı) Eyüp/İSTANBUL
 • İTÜ ÇEKİRDEK
  Serbay Arda Ayzit (Countentus İçerik Ajansı, Co Founder)

  İTÜ ÇEKİRDEK

  Address: Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No:1101 Sarıyer – İstanbul
 • İTÜ GATE
  Chicago

  İTÜ GATE

  Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No:1101 34467 Sarıyer – İstanbul
 • PİLOTT
  Son Başvuru Tarihi 25 Mart 2016

  PİLOTT

  Akatlar Mah. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cad. No:10 34337 Etiler Beşiktaş / İstanbul TÜRKİYE

Blog

Son Eklenen

 • Doç. Dr. Süleyman TAŞ

  Doç. Dr. Süleyman TAŞ

  Teşvikiye Mah., Hakkı Yeten Cad., No:11, Terrace Fulya Center 1, D:97 Şişli İstanbul
 • İstanbul Köpek Eğitim Merkezi Pet Okulu

  İstanbul Köpek Eğitim Merkezi Pet Okulu

  Yalıköy, Gümüş Sk. No:7, 34820 Beykoz/İstanbul
 • Terrawool His Yalıtım İzolasyon Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Terrawool His Yalıtım İzolasyon Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

  İncesu Organize Sanayi Bölgesi Sultansazı Mah. 2. Cad. No: 11 - Kayseri / TÜRKİYE
 • Poli mobilya avm

  Poli mobilya avm

  Akşemsettin Mahallesi, Gülbahçe Sk. No.2, 34925 Sultanbeyli/İstanbul
 • OsmanliPazar İnternet Hizmetleri

  OsmanliPazar İnternet Hizmetleri

  Alemdar Mh. Hoca Rüstem Sk. Zafer Han No:3/401 Sultanahmet / İSTANBUL
 • Kiralık Fotokopi Makinesi

  Kiralık Fotokopi Makinesi

  Güzelyurt mahallesi 2128 sokak B Blok Apt. No:4-1
 • Ahşap Merdiven Modelleri

  Ahşap Merdiven Modelleri

  Abdurrahmangazi mahallesi Atatürk caddesi no: 30 kat 2 daire 3 Sultanbeyli / İstanbul
 • Akustik Sünger

  Akustik Sünger

  Abdurrahmangazi mahallesi Atatürk caddesi no: 30 kat 2 daire 3 Sultanbeyli / İstanbul
 • Teras Kapama

  Teras Kapama

  Abdurrahmangazi mahallesi Atatürk caddesi no: 30 kat 2 daire 3 Sultanbeyli / İstanbul